"Podatki są proste...

... do pierwszej kontroli".

Perfekt

LIMITY PODATKOWE W 2023 ROKU

LIMITY PODATKOWE W 2023 ROKU

Tak zwane limity podatkowe określają górną granicę kwot, po przekroczeniu której przedsiębiorcy w zależności od formy w jakiej się rozliczają tracą pewne przywileje. Limity określane są na podstawie kursu euro z pierwszego dnia roboczego w październiku, który w 2022 roku wyniósł 4,8272 zł. Oznacza to, że limity w 2023 roku znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim.

KSIĘGI RACHUNKOWE

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym zobowiązani będą do prowadzenia w 2023 roku ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości w sytuacji gdy w 2022 roku uzyskali minimum 9.645.400,00 złotych przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

RYCZAŁT

Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu obowiązuje limit przychodów z roku poprzedniego. Limit ten wynosi 2 mln euro, a zatem podatnicy, którzy w roku 2023 będą nadal chcieli rozliczać się w formie ryczałtu, mogą to zrobić jeżeli ich przychód w 2022 roku nie przekroczył kwoty 9.645.400,00 złotych.

Należy również przypomnieć, że podatnicy rozliczający się w tej formie mają możliwość zapłaty należnego podatku kwartalnie. Limit w tym przypadku wynosi 965.440 złotych przychodu osiągniętych w kwartale.

MAŁY PODATNIK VAT

W obecnym stanie prawnym małym podatnikiem VAT jest podatnik u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.00 euro przeliczonej na złotówki.

Warto zauważyć, że został przygotowany projekt ustawy o VAT potocznie zwanej SLIM VAT 3, w ramach którego limit dla małego podatnika VAT w 2023 roku ma zostać podwyższony do kwoty 2 milinów euro.

WAŻNE- jest to dopiero projekt, który nie wszedł w życie, dlatego też, aktualnie małym podatnikiem VAT jest podatnik którego przychód brutto za rok 2022 nie przekroczył kwoty 5.792.640,00 zł. W przypadku wejścia w życie zmian limit ten wynosić będzie 9.654.400,00 zł.

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DLA MAŁEGO PODATNIKA

Podatnicy, którzy mają status małego podatnika PIT i małego podatnika CIT (Zarówno w przypadku podatnika PIT i podatnika CIT limit w 2023 roku wynosi 9.645.000,00 złotych sprzedaży brutto w 2022 roku) sprzedaży nie przekroczyły kwoty oraz podatnicy, którzy w danym roku rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mają możliwość do tak zwanej jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Należy podkreślić, że nie dotyczy to wszystkich środków trwałych, a tylko tych ujętych w klasyfikacji środków trwałych w grupach 3-8, a zatem nie obejmuje to np. samochodu osobowego. Limit wartości środka trwałego w tym przypadku w 2023 roku wynosić będzie w przeliczeniu na złotówki 241.000 złotych.

STAWKA 9% CIT W 2023 ROKU

9% stawka CIT dostępna jest dla małych podatników CIT. Jak wyżej wspomniano, małym podatnikiem CIT jest podatnik, którego sprzedaż brutto w 2022 roku nie przekroczyła 9.645.000,00 złotych.

Należy jednak podkreślić, że podatnik, który w 2023 roku chce skorzystać z 9% stawki CIT, w 2023 roku również nie może przekroczyć limitu w wysokości 2 mln euro ALE obliczonego na podstawie średnio kursu euro z pierwszego roboczego dnia roku 2023.