"Podatki są proste...

... do pierwszej kontroli".

Perfekt

Podatek od posiadania naszego czworonożnego przyjaciela-rekordowy wzrost daniny w 2023 roku

Podatek od posiadania naszego czworonożnego przyjaciela-rekordowy wzrost daniny w 2023 roku

Na wstępie należy zaznaczyć, że podatek od posiadania psa uzależniony jest od decyzji rady gminy. W wielu samorządach nie ma obowiązku takowej opłaty, natomiast w pozostałych gdzie jest ona uchwalona, posiadacz psa zobowiązany jest do rejestracji swojego pupila w urzędzie gminy.

Co ważne wysokość podatku nie jest taka sama na terenie całego kraju. Ministerstwo Finansów co roku przekazuje do wiadomości górny limit podatku natomiast jej konkretna wysokość uzależniona jest od Rady Gminy.

Ile wynosi limit górny na 2023 rok?

W chwili obecnej maksymalna wysokość podatku od posiadania psa wynosi 135 złotych. W 2023 roku czeka nas podwyżka o 15 złotych, co w rezultacie daje nam 150 złotych.

Gdzie i do kiedy należy opłacić daninę?

Informacja dotycząca wysokości podatku jest ogólniedostępna w urzędzie miasta lub gminy.

Daninę należy co do zasady opłacić do 30 kwietnia, natomiast należy zaznaczyć, że termin ten jest w dużej mierze uzależniony od terminu w jakim nabyliśmy psa. W większości przypadków termin ten wynosi 2 miesiące od momentu narodzin lub nabycia psa.

Pojawia się również pytanie co w przypadku jeżeli pies pojawił się u nas w połowie roku?

W takim przypadku zapłacimy połowę stawki rocznej.

Zwolnienia z opłat

Należy również podkreślić, że istnieje grupa osób, która z takowej daniny będzie zwolniona, i są to:

1. Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2.Członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- z tytułu posiadania psa asystującego

4.Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe- z tytułu posiadania jednego psa

5.Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

6.Osoby powyżej 65 roku życia prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe